Ngày 20/8/2013, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (TayHoHousing).

Cụ thể, phạt tiền 60 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vào tháng 12/2011. Vi phạm quy định tại Điều 19 Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Hình thức xử phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, Cty CP Đầu tư Phát triển và Xây Dựng Tây Hồ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và xây dựng khác; Trang trí nội thất, kinh doanh nhà; Sản xuất cấu kiện bê tông, phụ kiện kim loại cho xây dựng; Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; Đào đắp, vận chuyển đất đá, san lấp mặt bằng, đường, bãi, vận chuyển vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; Xây dựng đường bộ, cầu cống qua đường qui mô vừa và nhỏ; Sản xuất kinh doanh xây dựng kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp…/.

Hồng Quyên