Thành lập Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Khánh Linh

Quyết định số 695/QĐ-BNN-TCCB được ký ngày 23/2/2022 thay thế cho Quyết định số 3588/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/9/2020 về việc thành lập Tổ giúp việc điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Quyết định số 695, trưởng ban là ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; phó trưởng ban là ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch của Bộ NN&PTNT.

Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ nghiên cứu, đề xuất với bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển vùng theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban chỉ đạo giúp bộ trưởng điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc bộ thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, tham mưu điều phối vùng sản xuất trọng điểm; tham mưu điều phối các chương trình, dự án của Chính phủ và tổ chức quốc tế; phối hợp với Tổ điều phối cấp tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin và tham mưu, đề xuất các chương trình dự án liên quan tới chủ trương phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tác động của các cơ chế, chính sách của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long./.