thanh tra thuế

Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Ảnh: ST

29.034 DN đã được thanh, kiểm tra thuế

Nhiệm vụ thu NSNN năm 2015 của ngành Thuế được giao là 731.600 tỷ đồng (trong đó thu từ dầu thô là 93.000 tỷ đồng, thu nội địa là 638.600 tỷ đồng). Thu tiền sử dụng đất là 39.000 tỷ đồng và thu nội địa trừ đất là 599.600 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo kế hoạch thu NSNN, một trong những biện pháp cơ quan thuế tập trung triển khai là thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2015, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 29.034 DN; số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 4.543,82 tỷ đồng; giảm khấu trừ 455,4 tỷ đồng; giảm lỗ 7.870,4 tỷ đồng. Đôn đốc nộp vào NSNN trên 2.981,97 tỷ đồng, trong đó:

Về thanh tra, ngành Thuế đã thanh tra tại 3.958 DN; xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 2.157,87 tỷ đồng; giảm khấu trừ 221 tỷ đồng; giảm lỗ 4.130,4 tỷ đồng và nộp NSNN 1.107,2 tỷ đồng.

Về kiểm tra, ngành Thuế đã kiểm tra tại 25.077 DN; xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 2.195 tỷ đồng, giảm khấu trừ 214,7 tỷ đồng; giảm lỗ 4.79,1 tỷ đồng và nộp NSNN 1.683,8 tỷ .

Ngành Thuế cũng đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế với 865.353 hồ sơ, xử lý điều chỉnh tăng thu 190,9 tỷ đồng.

Qua báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, ngành Thuế đã sâu sát và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Điều này thể hiện ở các kết quả đều vượt kế hoạch so với cùng kỳ năm 2014.

Riêng về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá 6 tháng đầu năm 2015, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 513 DN lỗ, DN có dấu hiệu chuyển giá và DN có hoạt động giao dịch liên kết; giảm lỗ 1.171,2 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt 177,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 138,5 tỷ đồng.

Rà soát, đối tượng thanh, kiểm tra

6 tháng còn lại của năm 2015, trên cơ sở phân tích, đánh giá các kết quả đạt được và tồn tại trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đồng thời xây dựng giải pháp để đảm bảo số DN được thanh tra, kiểm tra đạt tỷ lệ 15% số DN đang hoạt động.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, cơ quan thuế tập trung xác định và triển khai kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế: Rà soát, đánh giá DN thuộc kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2015 để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch những DN có rủi ro cao về thuế thay thế cho những DN có rủi ro rất thấp hoặc chưa phát hiện rủi ro về thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp tổ chức, triển khai nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định nội dung quy chế xử lý thông tin các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ tại cơ quan thuế các cấp; ưu tiên tập trung đối chiếu, xác minh, kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ để đúc kết phương thức, thủ đoạn, hành vi vi phạm liên quan đến thuế, phương pháp kiểm tra phát hiện và phổ biến nhân rộng toàn ngành.

Tập trung xử lý hóa đơn của các DN đã được thông báo bỏ địa điểm kinh doanh để ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế, như: Cảnh báo thường xuyên cho các DN trên địa bàn đồng thời yêu cầu DN tự loại các hóa đơn bất hợp pháp đã sử dụng; xử lý việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các DN đã được thông báo bỏ địa điểm kinh doanh...

Ngành Thuế cũng tổ chức rà soát toàn bộ các vụ việc trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp,… cơ quan Thuế đã chuyển giao hồ sơ qua cơ quan Công an đã quá thời hạn theo quy định mà cơ quan Công an chưa thông báo cho cơ quan Thuế kết quả giải quyết hoặc đã có kết quả giải quyết nhưng chưa rõ để tiếp tục phối hợp, điều tra xử lý theo quy định. Cơ quan Thuế tổng hợp các vụ việc có tính chất vi phạm nghiêm trọng đã được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, hoặc phối hợp với cơ quan Công an điều tra, khởi tố, xét xử để tuyên truyền, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Đức Minh