Quyết định xử phạt nêu rõ, bà Huyền bị phạt 130 triệu đồng, do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, bà Huyền đã bán 193.100 cổ phiếu HAP (tương ứng hơn 1,9 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 10/5/2021, bán 21.500 cổ phiếu HAP (tương ứng 215 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 11/5/2021, bán 897.200 cổ phiếu HAP (tương ứng hơn 8,9 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 27/5/2021, bán 420.300 cổ phiếu HAP (tương ứng hơn 4,2 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) và mua 10.000 cổ phiếu HAP (tương ứng 100 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 31/5/2021.

Tiếp đó, bà Huyền mua 350.600 cổ phiếu HAP (tương ứng hơn 3,5 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) và bán 591.000 cổ phiếu HAP (tương ứng hơn 5,9 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) từ ngày 1/6/2021 đến ngày 11/6/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm g khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.