Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Quang Trung, Thành viện Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn ( mã Ck: DLR) bị phạt 42,5 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ông Trung đã mua 119.500 cổ phiếu DLR vào ngày 29.5.2015 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch.

Mức xử phạt trên được đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23.9.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên