Thế giới cần đầu tư vào năng lượng tái tạo 1.300 tỷ USD mỗi năm
Thế giới nên huy động để đạt mức đầu tư vào năng lượng tái tạo hàng năm là 1.300 tỷ USD. Ảnh: T.L

Báo cáo được IRENA công bố ngay trước thềm Hội nghị Lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) sắp diễn ra tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) từ ngày 30/11 đến hết ngày 12/12/2023.

IRENA cho biết, dựa trên nhu cầu điện ngày càng tăng và vai trò quan trọng của năng lượng tái tạo trong các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tiếp cận năng lượng tại các nước đang phát triển, năng lượng tái tạo cần phải được tăng cường.

Một trong những khuyến nghị chính mà tổ chức này đưa ra bao gồm việc sản xuất năng lượng tái tạo phải tăng gấp ba lần trên toàn cầu vào năm 2030. Đây là một yêu cầu cầp thiết để phù hợp với các mục tiêu đầy tham vọng mà Chủ tịch COP28 Sultan Ahmed al-Jaber đã đặt ra.

Bên cạnh khuyến nghị mở rộng năng lượng tái tạo cho các nước đang phát triển, IRENA cũng lưu ý rằng thế giới nên huy động để đạt mức đầu tư vào năng lượng tái tạo hàng năm là 1.300 tỷ USD vào năm 2030, tăng đáng kể so với mức 486 tỷ USD của năm 2022. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần phải "giảm thiểu rủi ro đầu tư và cung cấp khả năng tiếp cận nguồn tài chính chi phí thấp" ở các nước đang phát triển.

Theo báo cáo, khu vực châu Phi, giai đoạn 2000 - 2020, chỉ nhận được 2% trong tổng số 2.841 tỷ USD đầu tư vào năng lượng tái tạo trên toàn thế giới. Để thay đổi bất cập này, cần có các mô hình tài chính đổi mới - chẳng hạn như mở rộng quan hệ đối tác công tư để thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở hạ tầng điện ở các quốc gia đang phát triển./.