Chỉ với 3 bước kê khai thông tin đơn giản trên trang web, khách hàng sẽ biết được đầy đủ thông tin về sản phẩm bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm cũng như mức phí bảo hiểm phải chi trả. Khách hàng có thể thực hiện thanh toán trực tiếp trên website bằng thẻ thanh toán quốc tế của VISA, MasterCard, JCB hay các thẻ ATM của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam .

Trong thời gian đầu, sản phẩm trực tuyến của Bảo hiểm PVI gồm: bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm du lịch trong nước, bảo hiểm du lịch quốc tế và bảo hiểm bắt buộc tai nạn dân sự ô tô và xe máy.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm thứ 6 triển khai bán bảo hiểm trực tuyến trên thị trường. 5 doanh nghiệp trước đó là Bảo Việt, Liberty, MIC, BIC, VASS.

Đại diện PVI cho biết, việc triển khai kênh bán bảo hiểm trực tuyến khẳng định chiến lược nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đa dạng hóa kênh phân phối của Bảo hiểm PVI trên thị trường hiện nay./.

H.C