Quỹ vắc-xin

Ảnh TL minh họa.

Theo đó, thông tin tài khoản của Quỹ vắc- xin phòng, chống Covid-19 mở tại MB như sau:

Tên tài khoản: QUỸ VACXIN PHÒNG COVID 19 (FUND FOR VACINATION PREVENTION OF CORONAVIRUS DISEASE 2019)

Số tài khoản:

+ VND: 123456

+ USD: 111111

+ EUR: 222222

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Sở giao dịch 3 (Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội).

Swift Code: MSCBVNVX (Dành cho giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài).

Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ vắc- xin phòng, chống Covid-19, Ban Quản lý quỹ đã thông báo thông tin, số tài khoản tiếp nhận ủng hộ tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch; Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I; Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc- xin phòng, chống Covid-19, số huy động vào quỹ tính đến 17h ngày 21/7/2021 là 8.220 tỷ đồng (bao gồm ngoại tệ quy đổi sang VND). Đã có tổng số 467.458 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, tài trợ cho quỹ.

Vân Hà