Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT thực hiện thoái vốn nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Mía đường I - CTCP theo quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, cũng giao Bộ này quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; giá khởi điểm, phương thức thoái vốn và tổ chức thực hiện gắn với tái cơ cấu lại doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật.

Được biết, Tổng công ty Mía đường I, tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Mía đường I thành lập năm 1982. Gặp nhiều khó khăn nên công ty đã tiến hành tổ chức lại sản xuất và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển thị trường và thương hiệu.

Theo đó, triển khai chương trình 1 triệu tấn đường vào năm 2000, Tổng công ty đặt mục tiêu đạt sản lượng là 115.000 tấn đường; năm 1996 năng lực chế biến thực tế của 2 nhà máy đường Lam Sơn và Việt Trì sản xuất được 30.800 tấn đường; 2 nhà máy phải sắp xếp lại là nhà máy đường Vạn Điểm thực hiện thanh lý và nhà máy đường Vĩnh Trụ dừng để di chuyển.

Thực hiện dự án đầu tư mở rộng các nhà máy đường, xây dựng thêm một số nhà máy đường mới Tổng công ty đã nhận được sự giúp đỡ và sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành, ban điều hành chương trình mía đường, các địa phương có nhà máy đường, các tổ chức tín dụng. Tổng công ty đã khai thác được các nguồn vốn vay ODA, ADB và vay tín dụng đầu tư trong nước với gần 700 tỷ đồng cho các dự án; đã phối hợp với các đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp công nghệ, thiết bị phù hợp với từng dự án.../.

PV