Theo đó, kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển như sau:

Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển là 21 hồ sơ. Hồ sơ thí sinh đáp ứng đủ điều kiện tại Vòng 1 được tiếp tục tham gia vào Vòng 2 (Vòng phỏng vấn) gồm 18 thí sinh.

Hồ sơ thí sinh không đáp ứng đủ điều kiện tại Vòng 1, không được tiếp tục tham gia Vòng 2 gồm 03 thí sinh, cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sinh ngày 15/9/1988 (dự tuyển vị trí phóng viên truyền hình): hồ sơ dự tuyển không có tác phẩm hoặc giấy tờ thể hiện kinh nghiệm công tác.

2. Ông Nguyễn Văn Khuê sinh ngày 13/8/1995 (dự tuyển vị trí phóng viên truyền hình): hồ sơ dự tuyển không có tác phẩm hoặc giấy tờ thể hiện kinh nghiệm công tác.

3. Ông Đỗ Văn Vinh sinh ngày 6/01/1980 (dự tuyển vị trí phóng viên Văn phòng khu vực Đông Bắc tại Quảng Ninh): hồ sơ dự tuyển không có tác phẩm hoặc giấy tờ thể hiện kỹ năng tổ chức các sự kiện truyền thông.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo các thí sinh có tên trong danh sách đáp ứng đủ điều kiện tại Vòng 1 có mặt tại Trụ sở Tòa soạn: số 34 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào 10h00 thứ Hai ngày 15/3/2021 để nghe phổ biến quy định.

Thí sinh rà soát, kiểm tra lại các thông tin cá nhân trong danh sách nêu kèm theo thông báo này, nếu có thông tin gì chưa chính xác liên hệ với Hội đồng tuyển dụng (Tel: 0243.9430420 – máy lẻ 33/36) chậm nhất 16h30 Thứ Năm ngày 12/03/2021 để xác minh, điều chỉnh phù hợp.

Văn bản Thông báo số 01/HĐTDVC-TBTC; và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức Thời báo Tài chính Việt Nam năm 2020 vui lòng xem tại đây:

Thông báo số 01/HĐTDVC-TBTC;

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tại Vòng 1./.

TBTCVN