1 - Khoản nợ chào bán: Toàn bộ dư nợ vay của Công ty CP Sản xuất - xuất nhập khẩu Dệt may (Vinateximex) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội:

2 - Giá trị khoản nợ:

- Nợ gốc: 8.050.500.000 VNĐ (Tám tỷ, không trăm năm mươi triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Nợ lãi: 10.178.755.302 VNĐ (Mười tỷ, một trăm bảy tám triệu, bảy trăm năm nhăm nghìn, ba trăm linh hai đồng).

3 - Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

(1) Bảo lãnh tín dụng của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

(2) Các khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng mua bán với các đối tác bao gồm:

- Tổng Công ty May 10 - công ty cổ phần;

- Công ty Dệt Hà Nam;

- Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định.

- Phương thức thực hiện: theo thỏa thuận/ đấu giá.

- Thông tin liên hệ: Khách hàng quan tâm xin vui lòng gửi thư quan tâm về Trung tâm Nợ quản trị, Ngân hàng TMCP Quân đội, tầng 22, tòa nhà MB 18 Lê Văn Lương – phường Trung Hòa – quận Cầu Giấy - Hà Nội, địa chỉ email: Tctn@mbbank.com.vn và thuynt32@mbbank.com.vn (trong quá trình gửi thư quan tâm nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ: Ms. Ninh Thị Thúy– SĐT 0986063854 – Trung tâm Nợ quản trị MB).

- Căn cứ thư quan tâm của quý đơn vị, MB sẽ liên hệ làm việc và cung cấp hồ sơ chi tiết về phương án (sau khi các bên ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định).

4 - Thời hạn gửi thư quan tâm: Từ ngày 19/10/2021 đến hết ngày 25/10/2021./.