ô tô nhập khẩu

Cần quản lý chặt chẽ hơn quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu. Ảnh:baohaiquan

Đây là hướng dẫn tại Công văn 7651/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng. Các thủ tục này nhằm quản lý chặt chẽ hơn quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, ngăn chặn hiện tượng xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương chuyển sang nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, tặng hoặc tránh chính sách quản lý theo thông tư số 20/2011TT-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Công thương.

Tổng Cục Hải quan cũng yêu cầu, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết.

TN