Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ: Đánh giá cao tầm nhìn và kế hoạch phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam Thủ tướng tiếp các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ và thế giới Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển hiệu quả thị trường vốn và bất động sản

Ngày 11/5 (theo giờ địa phương), tại Hoa Kỳ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký các bản ghi nhớ và văn kiện hợp tác với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng Citibank.

Thủ tướng chứng kiến ký kết 2 văn kiện quan trọng lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC)

Nội dung hợp tác chính nêu trong Bản ghi nhớ với IFC bao gồm:

IFC hợp tác, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia COP26 thông quan chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các bên liên quan và đóng góp ý kiến chuyên gia về các lĩnh vực liên quan.

IFC hợp tác, hỗ trợ xây dựng và triển khai khung chính sách và quy định liên quan để tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia kinh tế tuần hoàn với trọng tâm ban đầu là những quy định/hướng dẫn về mua sắm công xanh, thực hiện cơ chế phân loại đầu tư xanh, giảm phát thải các bon trong công nghiệp, và tái chế nhựa. IFC hợp tác, hỗ trợ sửa đổi Luật Đất đai thông qua chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các cơ chế khác nhau.

Thủ tướng chứng kiến ký kết 2 văn kiện quan trọng lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Hoa Kỳ
Thủ tướng chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Citibank

Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Citibank nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc hình thành các cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển phát thải thấp nhằm đạt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0" vào năm 2050. Sự hợp tác này dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Các hoạt động được nêu trong bản ghi nhớ này được kỳ vọng sẽ nâng cao quan hệ đối tác chiến lược giữa các bên, nâng cao hiệu quả hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính, môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để góp phần đạt được mục tiêu cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Việc hợp tác giữa các bên nhằm đạt được những mục tiêu: phát triển và triển khai các dự án trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu; trao đổi kinh nghiệm và thông tin, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ tăng cường năng lực để góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và khí hậu ở Việt Nam; nâng cao nhận thức của các bộ, ngành và địa phương về tầm quan trọng của các vấn đề tài chính ESG; tăng cường năng lực, kiến thức về các cơ chế mở rộng quy mô tài chính ESG tại Việt Nam.

Cũng trong ngày 11/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Tổ chức Winrock International và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để thúc đẩy hỗ trợ triển khai cam kết của Việt Nam tại COP26.

Tại cuộc họp với đại diện Winrock International, hai bên đã trao đổi tình hình hợp tác trong thời qua trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp, cơ sở phát thải tại Việt Nam; hỗ trợ thành lập, vận hành thị trường các-bon trong nước; chuyển đổi năng lượng hướng tới đạt mục tiêu phát thải ròng vào năm 2050; nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa; hỗ trợ các hoạt động tái chế chất thải nhựa; đổi mới kỹ thuật, công nghệ và giải pháp tái chế nhựa.

Tại cuộc hội đàm với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đề nghị USAID tiếp tục hợp tác để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Giảm thiểu ô nhiễm tại Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để bảo vệ sinh cảnh biển, triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với tự nhiên hướng tới kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học; hỗ trợ triển khai cam kết của Việt Nam tại COP26.