Thủ tướng dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Ngày hội việc làm VNUA-2022; thăm và làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang)

Thủ tướng dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Thủ tướng dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Thủ tướng dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc làm VNUA-2022.

Thủ tướng dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Thủ tướng dự Chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.