Tổng kết

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Bộ KH&ĐT. Ảnh: NNK

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ KH&ĐT tổ chức ngày 11/11/2017 tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bộ KH&ĐT đã cơ bản hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch trong năm 2016. Theo đó, đã tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, đề án phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công trung hạn… Những đóng góp này đã giúp cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, công tác phối hợp giữa Bộ KH&ĐT với các bộ, ngành và địa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể như dự thảo Luật Quy hoạch vẫn còn có các ý kiến khác nhau giữa một số bộ...

Bên cạnh đó, dự báo và công tác dự báo còn chưa sát cơ sở. Thậm chí, chính sách cơ chế chưa huy động nguồn lực xã hội tốt...

Trong năm 2017, với chức năng Bộ KH&ĐT là cơ quan được giao chủ trì, soạn thảo đề án tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu ngành KH&ĐT phải tiên phong trong tái cơ cấu bản thân bộ, ngành của mình.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chức năng của Bộ KH&ĐT là lập kế hoạch cho Nhà nước chứ không phải lập kế hoạch thay cho thị trường. Vì vậy, tư duy của nhà lập kế hoạch phải thay đổi trước một bước, chứ không phải chỉ thay đổi theo.

"Việc lập kế hoạch phải dựa trên các quy luật của nền kinh tế thị trường khi thị trường đã là một nhà lập kế hoạch rất tài ba. Việc lập kế hoạch, quy hoạch phải trên tinh thần kiến tạo chứ không phải tiện cho việc quản lý, kiểm soát, kìm hãm, tạo cơ hội xin, cho...", Thủ tướng nêu rõ.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT phải ý thức được trách nhiệm của mình để sử dụng đồng tiền hạt gạo của người dân thật hiệu quả.

"Hiện nay tổng vốn đầu tư của Nhà nước vẫn chiếm hơn 37,6%, tức hơn 1/3 tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Nếu lập kế hoạch sai, phân bổ sai sẽ gây lãng phí nguồn lực rất lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo: "Với vai trò kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế, Bộ KH&ĐT cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, bảo đảm tính khoa học, sáng tạo; đưa ra cơ chế khuyến khích và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, động viên tốt nhất nguồn lực cho toàn xã hội trong phát triển".../.

Khánh Linh