Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình 'Khát vọng đại dương xanh'

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự chương trình 'Khát vọng đại dương xanh.'

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình 'Khát vọng đại dương xanh'
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự chương trình 'Khát vọng đại dương xanh.'
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình 'Khát vọng đại dương xanh'
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình 'Khát vọng đại dương xanh'

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tại 2 điểm cầu Hà Nội và Khánh Hòa.