Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An.