Thừa Thiên - Huế đạt điểm chỉ số PAPI 2021 cao nhất