Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam với các nước Trung Đông- Bắc Phi. Ảnh: V. Luyện

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nước Trung Đông - Bắc Phi có vị trí địa chiến lược, địa kinh tế quan trọng, là nơi kết nối của ba châu lục Á - Âu - Phi, có nguồn vốn dồi dào và nguồn tài nguyên phong phú với trữ lượng về dầu mỏ và khí đốt hàng đầu thế giới.

Vì vậy, các nước Trung Đông-Bắc Phi là những đối tác kinh tế hết sức quan trọng của Việt Nam. Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đặc biệt là quan hệ thương mại và hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-Bắc Phi.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác Trung Đông-Bắc Phi ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trong 10 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông – Bắc Phi tăng 878%, từ 889 triệu USD (2002) lên 7,4 tỷ USD (2012), trong đó kim ngạch với một số đối tác đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD/năm.

Nhiều doanh nghiệp của khu vực này đang tích cực tham gia đầu tư vào nhiều dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí, cảng biển, công nghiệp và bất động sản... Một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã triển khai các dự án đầu tư ở khu vực, trong đó đáng chú ý có dự án thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại An-giê-ri. Hiện nay Việt Nam đang có khoảng 26.000 lao động làm việc tại các nước trong khu vực Trung Đông – Bắc Phi.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, những kết quả đã đạt được còn khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác to lớn và mong muốn của các bên. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực tuy tăng nhanh, song mới chỉ chiếm khoảng 5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 của Việt Nam.

Trong khi đó, tổng khối lượng đầu tư vào Việt Nam chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong dòng vốn đầu tư hàng chục tỷ USD ra nước ngoài hàng năm của các quốc gia Trung Đông – Bắc Phi; số lượng lao động Việt Nam cũng chỉ chiếm chưa đến 0,3% tổng số lao động nước ngoài đang làm việc tại Trung Đông – Bắc Phi.

Việt Nam và các nước Trung Đông - Bắc Phi có nhiều lợi thế và tiềm năng to lớn để bổ trợ cho nhau cùng phát triển, cùng nhau vượt qua thách thức, chủ động tạo lập và tận dụng mọi cơ hội tăng cường hợp tác vì sự phát triển phồn vinh của đất nước mình, cũng như đóng góp vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các đối tác Trung Đông - Bắc Phi với sự tham gia của đông đảo các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Đề xuất việc tổ chức Diễn đàn này, Chính phủ Việt Nam mong muốn Diễn đàn sẽ tạo thêm động lực và những đột phá mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - Bắc Phi phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí và lao động”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Diễn đàn tập trung thảo luận về 3 nội dung:
Một là, cung cấp thông tin về những lĩnh vực ưu tiên đầu tư, kinh doanh của mỗi nước; kinh nghiệm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao để tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp của chúng ta đầu tư, kinh doanh thành công vào thị trường của nhau.
Đề xuất các sáng kiến và biện pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả thực chất của các cơ chế hợp tác để Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước Trung Đông – Bắc Phi hỗ trợ hiệu quả hơn nữa các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.
Hai là, thảo luận tìm ra các biện pháp thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trên những lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh, nhất là thương mại, năng lượng, khai khoáng và phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và ký kết các hiệp định, thỏa thuận nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, lâu dài cho quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực này.
Ba là, xây dựng các định hướng, biện pháp nâng cao và cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lao động, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa và du lịch.

Vũ Luyện