Thứ sáu 02/12/2022 12:57 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 17°C
Ninh Bình 14°C
Quảng Ninh 11°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 32°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,038.96 - 2.68 (0.26%)
KL: 434,683,050 (CP) GT: 6,814,555 (tỷ)
104 95 217 Đóng cửa
VN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Tạm dừng
HNX: 209.83 - -1.18 (-0.56%)
KL: 57,799,675 (CP) GT: 765,234 (tỷ)
74 195 104 Tạm dừng
HN30: 348.38 - 1.03 (0.30%)
KL: 34,474,800 (CP) GT: 616,677 (tỷ)
6 5 11 Tạm dừng
UPCOM: 71.09 - -0.33 (-0.46%)
KL: 41,887,360 (CP) GT: 243,502 (tỷ)
136 688 176 Tạm dừng

Mới nhất | Đọc nhiều

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Đầu tư
Thị trường tài chính sẽ phát triển mạnh mẽ, cân bằng hơn