Tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 để khôi phục khả năng miễn dịch