ảnh

Các cơ quan, doanh nghiệp tham gia hội nghị với sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn .

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, hội nghị tổ chức ngay tại cảng Cát Lái, nơi có lưu lượng hàng hóa XNK rất lớn nhất cả nước, điều đó cho thấy Bộ Tài chính mong muốn lắng nghe ý kiến của các bên tham dự.

“Hội thảo hôm nay cần bàn cụ thể về các giải pháp: Hải quan làm gì, các bộ ngành làm gì và doanh nghiệp làm gì… nhằm thực hiện cho bằng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đặt ra, đó là quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính để giảm thời gian nộp thuế, giảm thời gian làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp…”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, khi triển khai cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan vướng ở luật, Chính phủ cũng đã ủy quyền cho Bộ Tài chính kiến nghị Quốc hội sửa luật, còn những vướng mắc ở nghị định thì Chính phủ sẵn sàng sửa ngay, đối với riêng Bộ Tài chính đã sửa 7 thông tư để giảm hơn 200 giờ kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế cho doanh nghiệp.

Về quy trình nghiệp vụ, Thứ trưởng cho biết, một số vướng mắc đã được chỉnh sửa, và Bộ Tài chính vẫn tiếp tục nghiên cứu sửa đổi nhằm tạo thuận lợi tối đa hoạt động xuất nhập khẩu, để làm sao các doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian, chi phí mà các cơ quan quản lý Nhà nước vẫn đảm bảo được công tác quản lý…

Tham gia góp ý kiến tại hội thảo, lãnh đạo các vụ, cục hải quan đã đề xuất tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp ở các khâu soi chiếu container, khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS; các khâu cấp C/O, kiểm định và kiểm dịch hàng hóa chưa thuận lợi; cho phép cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo ủy quyền của một số ngành…

Tại hội nghị, đại diện các Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH DV-SX-TM Vạn Thành, Công ty Á Âu… cũng đã góp ý nhiều vấn đề còn vướng mắc ở các khâu kiểm định hàng hóa; chứng từ nộp thuế; thủ tục hải quan điện tử còn vẫn phải nộp hồ sơ giấy, phải chạy đóng dấu; cảng và hải quan cần phối hợp để kế thừa dữ liệu; nghiên cứu ưu đãi cho doanh nghiệp đại lý hải quan…

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, toàn ngành quyết tâm thực hiện để góp phần giảm thời gian thương mại quan biên giới từ 21 ngày theo tính toán của World Bank xuống còn 13 - 14 ngày.

“Trách nhiệm của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong thời gian tới phải cùng phối hợp với các bộ ngành khác tháo gỡ vướng mắc và tiếp tục kiến nghị Chính phủ sửa đổi để giải tỏa hết những bức xúc của nền kinh tế, cụ thể hóa luật để đưa ngay vào cuộc sống, và tiến tới hải quan không dùng giấy, đó mới là hải quan điện tử thật sự”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ.

Hùng Nguyên