Vắc -xin

Ảnh TL minh họa.

Cũng theo báo cáo từ Ban Quản lý Quỹ vắc - xin phòng, chống Covid-19, tính đến 17h ngày 18/8/2021, Quỹ đã tiếp nhận được 8.626 tỷ đồng (bao gồm cả ngoại tệ đã quy đổi sang VND) từ 519.155 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

Hiện còn 13 đơn vị đã cam kết tài trợ nhưng chưa chuyển tiền hoặc mới chuyển tiền một phần với số tiền gần 36 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 đang tiếp tục đôn đốc các nhà tài trợ sớm chuyển tiền vào Quỹ.

Tính đến ngày hôm nay, Quỹ vắc- xin phòng, chống Covid-19 đã xuất 197 tỷ đồng để thanh toán tiền mua vắc-xin. Hiện số dư của Quỹ là 8.429 tỷ đồng. Cũng theo Ban quản lý Quỹ, dự kiến trong quý III/2021, Quỹ sẽ xuất 450 tỷ đồng để mua vắc-xin.

Số vốn nhàn rỗi chưa sử dụng đến của Quỹ được gửi tại các ngân hàng thương mại có uy tín, có năng lực theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất. Toàn bộ số tiền thu được nhập Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc - xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định./.

Vân Hà