Để chủ động ứng phó với cơn bão số 5 gây mưa lũ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) yêu cầu các cục DTNN khu vực trên tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ra công điện ứng phó với cơn bão số 5

Cán bộ, thủ kho Chi cục DTNN Đông Thiệu thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa kiểm tra kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia. Bên cạnh đó, các cục được yêu cầu có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan dự trữ để sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.

Đối với các cục DTNN khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, cục trưởng cục DTNN khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Các cục DTNN khu vực có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.