Tại Quyết định số 195/QĐ-TCT ngày 15/3/3023, Tổng cục Thuế điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Kim Thái Linh, Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 15/3/3023.

Tổng cục Thuế bổ nhiệm 3 phó cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Kim Thái Linh. Ảnh: CT

Tại Quyết định số 198/QĐ-TCT ngày 15/3/3023, Tổng cục Thuế bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hải Ưng - Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra số 2, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 15/3/3023.

Tổng cục Thuế bổ nhiệm 3 phó cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Hải Ưng. Ảnh: CT

Tại Quyết định số 199/QĐ-TCT ngày 15/3/3023, Tổng cục Thuế bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Nha Trang thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 15/3/3023.

Tổng cục Thuế bổ nhiệm 3 phó cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CT

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm đợt này; đồng thời mong muốn các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế và UBND tỉnh cũng hy vọng thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức của đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thuế trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.