Dự án hỗ trợ hiện đại hoá hệ thống thuế.

Dự án hỗ trợ hiện đại hoá hệ thống thuế.

Đây là gói thầu quan trọng nhất trong cấu phần 2 về hỗ trợ quản lý thuế, thuộc Dự án Hỗ trợ hiện đại hoá hệ thống thuế (RARS), với giá trị hơn 2 triệu USD. Gói thầu được thực hiện dưới hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi tuyển chọn hãng tư vấn quốc tế thực hiện.

Để triển khai thực hiện gói thầu, trong quý IV/2020 và quý I//2021, Tổng cục Thuế đã thực hiện mời nộp hồ sơ quan tâm và đánh giá lựa chọn được các nhà thầu đủ điều kiện tham dự nộp hồ sơ đề xuất.

Tiếp tục các hoạt động triển khai thực hiện gói thầu “Tư vấn Mô hình tổng thể quản lý thuế và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ; Kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế; Tư vấn Kế toán thuế” của Dự án RARS, căn cứ hồ sơ mời nộp đề xuất (RFP) phát hành ngày 29/4/2021 tới các nhà thầu trong danh sách ngắn, ngày 20/5/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị tiền đấu thầu cho gói thầu nêu trên theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hội nghị có sự tham dự của ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án RARS, các chuyên gia của RARS và đại diện các nhà thầu, nhằm lắng nghe, giải đáp những vướng mắc trước khi thực hiện nộp hồsơthầu.Đâylàdựánhỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ (quản lý ủy thác vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản) cho Chính phủ Việt Nam.

Trước khi trả lời các câu hỏi của nhà thầu, ông Đặng Ngọc Minh đã giới thiệu một cách tổng quát về dự án, gói thầu, mục đích, nội dung, yêu cầu của buổi làm việc và nhấn mạnh tầm quan trọng của gói thầu đối với dự án. Lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các nhà thầu trao đổi những vấn đề liên quan, Ban Quản lý RASR sẽ trả lời, làm rõ hồ sơ mời nộp đề xuất (FRP) đối với gói thầu.

Tại hội nghị này, Tổng cục Thuế đã nhận được tổng cộng 81 câu hỏi từ các nhà thầu, trong đó: 74 câu hỏi nhận được trước thời điểm tổ chức hội nghị, 4 câu hỏi nêu trong hội nghị, 3 câu hỏi nhận được sau hội nghị qua email.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc thường trực Ban quản lý dự án RARS, cùng các chuyên gia của RARS đã giải đáp tất cả các câu hỏi liên quan đến RFP của các nhà thầu và khẳng định, Tổng cục Thuế sẽ luôn hỗ trợ các nhà thầu về các thủ tục pháp lý liên quan, mong muốn các nhà thầu sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất cho Tổng cục Thuế.

Lễ mở thầu đề xuất kỹ thuật sẽ diễn ra vào ngày 14/6/2021 tới.

Nhật Minh