Theo Cục Đầu tư nước ngoài, riêng trong 10 tháng năm 2014, Hàn Quốc đã đầu tư 415 dự án mới và có 129 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 3,6 tỷ USD, đứng thứ nhất trong số quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Trong năm nay, Bắc Ninh đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư Hàn Quốc với 82 dự án cấp mới và 14 lượt dự án tăng vốn (với 1,198 tỷ USD và chiếm 32% tổng vốn đầu tư), trong đó nổi bật là dự án Sam Sung được cấp phép ngày 1/7/2014 tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD. Tiếp đến là Đồng Nai, Hà Nội…

Đa phần các dự án của Hàn Quốc tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Lũy kế đến hết tháng 10/2014, Hàn Quốc đã có 4.020 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 33,4 tỷ USD và xếp thứ 2/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam (chiếm 23% tổng số dự án và 13,7% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam).

Đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, Hàn Quốc đã và đang là một trong những nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã có mặt và đầu tư tại Việt Nam và tiếp tục có ý định mở rộng đầu tư. Trong thời gian tới, Hàn Quốc vẫn là đối tác truyền thống, tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực thu hút FDI./.

Trung Ninh