Năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động sản xuất kinh doanh, song nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn có kết quả kinh doanh khả quan. Điều này càng chứng minh tầm quan trọng của con đường tăng trưởng kinh tế gắn liền với quản trị công ty tốt và phát triển bền vững. Đây cũng là những mục tiêu xuyên suốt của cuộc bình chọn.

Top doanh nghiệp vào chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021
109 doanh nghiệp vào chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021.

Sau hơn 5 tháng chấm sơ khảo, Ban tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 chính thức công bố danh sách các doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo.

Theo đó, ở hạng mục báo cáo thường niên, có 109 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất được bình chọn vào vòng chung khảo. Trong đó, 35 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn, 46 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa và 28 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ (xem danh sách, được xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán, không phải thứ tự xếp hạng).

Xem danh sách các Báo cáo thường niên vào Vòng Chung khảo năm 2021.

Tiêu chí điểm để xét chọn các doanh nghiệp vào vòng chung khảo là các doanh nghiệp có báo cáo đạt tổng điểm tối thiếu là 70 điểm, thay vì chọn đồng đều 30 doanh nghiệp của mỗi nhóm vốn hóa có báo cáo thường niên đạt điểm cao nhất tại vòng sơ khảo để lựa chọn vào vòng chung khảo. Đây là điểm khác biệt của cuộc bình chọn năm nay.

Năm nay, lần đầu tiên, việc chấm điểm báo cáo thường niên ở vòng sơ khảo được thực hiện bởi nhóm chuyên gia độc lập đến từ Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo (thuộc Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh). Kết quả sơ khảo sau đó được thẩm định lại một lần nữa bởi Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở GDCK Hà Nội (HNX), trước khi chuyển cho 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC soát xét nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn.

Quy trình làm việc của các bên tham gia chấm sơ khảo rất chặt chẽ, các nội dung chấm báo cáo thường niên được chi tiết hóa để các bên chấm độc lập, sau đó có sự trao đổi trực tiếp để thống nhất về các nội dung chấm ở các báo cáo có sự khác biệt về điểm số. Các công ty kiểm toán có soát xét chéo kết quả chấm các báo cáo thường niên.

Ngoài việc duy trì những cải tiến tiêu chí chấm từ năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng của báo cáo thường niên, điểm mới của tiêu chí chấm báo cáo thường niên năm nay là có cộng thêm điểm thưởng.

Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thay thế Thông tư 155/2015/TT-BTC, trong đó mẫu lập bổ sung thông tin tác động lên môi trường của công ty (tổng phát thải khí nhà kính và các biện pháp, giải pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính) - Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Mặc dù các nội dung trên báo cáo thường niên năm 2020 theo quy định vẫn được lập theo Thông tư 155/2015/TT-BTC, nhưng để khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng báo cáo thường niên và chú ý đến các vấn đề về môi trường, Ban Tổ chức đã bổ sung nội dung này trong tiêu chí đánh giá báo cáo thường niên năm nay theo hình thức điểm thưởng.

Ở hạng mục báo cáo quản trị công ty, có 90 doanh nghiệp có nội dung báo cáo quản trị công ty tốt nhất được chọn vào Vòng Chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa, mỗi nhóm 30 doanh nghiệp (xem danh sách, được xếp theo ABC). So với năm ngoái, số lượng doanh nghiệp vào chung khảo năm nay cao hơn 10 doanh nghiệp ở mỗi nhóm.

Xem danh sách Doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt vào Vòng Chung khảo 2021.

Nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên, mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp niêm yết như trang web, các công bố thông tin định kỳ… Kết quả chấm sơ khảo quản trị công ty sau đó được soát xét bởi Big 4 trước khi được chọn lọc để đưa vào vòng chấm chung khảo.

Các tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm nay được xây dựng từ các nguyên tắc quy định trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty của khu vực ASEAN, và các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD. Năm nay, quản trị công ty giữ nguyên Bộ tiêu chí không thay đổi, chỉ cập nhật các tham chiếu điều khoản nội dung theo quy định mới của luật.

Ở hạng mục báo cáo phát triển bền vững, những doanh nghiệp có báo cáo thường niên lọt vào vòng chung khảo sẽ được Hội đồng bình chọn xem xét chấm điểm báo cáo phát triển bền vững ở vòng chung khảo. Nội dung chấm báo cáo này sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ ACCA.

Hội đồng bình chọn sẽ chấm chung khảo vào ngày 29/10/2021. Danh sách các doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu có báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và báo cáo phát triển bền vững tốt nhất năm 2021 dự kiến sẽ được công bố và vinh danh vào tháng 12/2021./.