TP. Đà Nẵng: 8 tháng thu hồi được hơn 2.900 tỷ đồng nợ thuế
Số tiền nợ thuế đang có chiều hướng gia tăng tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: TL.

Cụ thể, qua tài khoản ngân hàng với 12.822 lượt quyết định với số tiền cưỡng chế 24.216,17 tỷ đồng, ngừng sử dụng hoá đơn với 1.482 quyết định với số tiền cưỡng chế 1.145,31 tỷ đồng, thu hồi giấy phép 11 quyết định với số tiền 2,68 tỷ đồng. Công khai 4.935 người nợ thuế (NNT) với số tiền 2.525,25 tỷ đồng trên Website Cục Thuế TP. Đà Nẵng và 150 NNT trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tính đến ngày 31/8/2023, số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng là 6.174,71 tỷ đồng (không kể tiền thuế nợ chờ điều chỉnh là 563,74 tỷ đồng); tăng 1.131,01 tỷ đồng (tăng 22,42%) so với thời điểm 31/12/2022.

Trong đó, nợ khó thu 258,53 tỷ đồng, giảm 21,10 tỷ đồng (7,55%) so với thời điểm 31/12/2022; nợ chờ xử lý 28,66 tỷ đồng, tăng 11,16 tỷ đồng (63%); tiền thuế nợ đang khiếu nại 1.564,61 tỷ đồng, giảm 85,26 tỷ đồng ( 5,16%); nợ có khả năng thu 4.322,92 tỷ đồng, tăng 1.226,22 tỷ đồng (39,60%) so với thời điểm 31/12/2022.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, thời gian tới, tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả công tác quản lý, đôn đốc thu nợ thuế. Kiên quyết áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các đối tượng chây ỳ nộp thuế, trốn thuế theo đúng quy trình. Tiếp tục mời các doanh nghiệp đến làm việc trực tiếp để đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp cam kết lộ trình nộp dần số thuế nợ vào NSNN.