Để thu được số nợ thuế này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành trên 8 triệu lượt thông báo tiền nợ thuế, tăng hơn 1,5 triệu lượt (so với cùng kỳ năm 2021); 48.824 quyết định cưỡng chế, tăng 14,4%, với số tiền nợ thuế tương ứng 82.091 tỷ đồng, tăng 140%; công khai thông tin 219 lượt người nộp thuế (NNT) nợ thuế chây ỳ với số tiền thuế nợ thuế 9.969 tỷ đồng.

Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng thực hiện công tác khoanh nợ, miễn tiền chậm nộp với số tiền thuế nợ là 4.607 tỷ đồng. Cụ thể, Cục Thuế đã thực hiện khoanh nợ cho 107.377 lượt NNT với số tiền thuế đã khoanh nợ 4.550 tỷ đồng, đạt 91,5%; miễn tiền chậm nộp cho 603 lượt NNT với số tiền 52,1 tỷ đồng; trình xóa nợ cho 60 lượt NNT tương ứng với số tiền thuế nợ 5,2 tỷ đồng...

Về nguyên nhân nợ thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh gia tăng, theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chủ yếu do cách tính tiền chậm nộp của ứng dụng TMS không căn cứ theo chứng từ nộp tiền; tiền chậm nộp nhóm nợ khó thu tính lại từ kỳ 7/2020 đến 31/5/2022...

Triển khai công tác quản lý nợ thuế sắp tới, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng công chức; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế như ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp, rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế, đối chiếu nhằm xác định đúng số nợ.

Ngoài ra là tiếp tục công khai thông tin các trường hợp NNT cố tình dây dưa nợ thuế, nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài; phối hợp và rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền thuế nộp thừa, các trường hợp chênh lệch số liệu; theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định; tiếp tục triển khai công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14...

TP. Hồ Chí Minh hiện có 263.219 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Trong nửa đầu năm 2022, toàn địa bàn có thêm 22.191 DN mới trong khi số DN giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, ngưng hoạt động lên đến 33.497 DN.