TP. Hồ Chí Minh: Dành hơn 5.700 tỷ đồng vốn dự phòng
Các đại biểu biểu quyết thông qua 10 nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: CTV

Trong số 10 tờ trình vừa được biểu quyết thông qua tại kỳ họp liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo trên địa bàn, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dành hơn 5.700 tỷ đồng vốn dự phòng.

Trong đó, dự phòng từ bội chi ngân sách là 2.318 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách là hơn 3.400 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua việc sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù với số vốn hơn 1.633 tỷ đồng để bổ sung vào mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố.

Đối với việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương thành phố bố trí vốn cho các dự án đầu tư công khẩn cấp hơn 308 tỷ đồng, cùng hàng chục tỷ đồng bố trí vốn cho các dự án văn hoá mang ý nghĩa lịch sử đã được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư./.