Chú thích ảnh
Học sinh trong ngày khai giảng năm học 2023 - 2024.

Về mức thu, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, mức thu của các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định cùng từng nhóm theo phân loại địa bàn.

Trên cơ sở nội dung và khung mức thu được quy định theo phân cấp, các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của cha mẹ học sinh để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung thu, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp từng đơn vị trong năm học 2023 - 2024.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, các cơ sở khi xây dựng dự toán căn cứ nội dung theo các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện các chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo quy định.

Về các khoản thu, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh thông tin, tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh học sinh. Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên, không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện và TP. Thủ Đức phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

Đối với học sinh khó khăn, các trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và hỗ trợ chi phí học tập./.