thuế tphcm

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hiện đang triển khai chuyên đề quản lý chống thất thu đối với lĩnh vực tư vấn, thiết kế và xây dựng. Chia sẻ về hoạt động này, lãnh đạo đơn vị cho biết, các tiêu chí xác định đối tượng để đưa vào thực hiện gồm: Doanh nghiệp (DN) thiết kế xây dựng có doanh thu phát sinh thấp so với thực tế thông qua rà soát và thu thập thông tin từ ngân hàng đối với các tài khoản của công ty, cá nhân liên quan (Ban Giám đốc, kế toán trưởng…).

Kế đến là các DN có tỷ suất lợi nhuận thấp so với bình quân ngành (thu thập từ cơ sở dữ liệu tập trung của Cục Thuế); các DN thiết kế xây dựng có chi phí tiền lương, tiền công, thuế thu nhập cá nhân phát sinh liên quan của người tham gia thiết kế, xây dựng và cung cấp dịch vụ; DN có tỷ lệ doanh thu trên thuế giá trị gia tăng đầu ra không phù hợp…

Trên cơ sở danh sách DN được phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng, cơ quan thuế sẽ phối hợp với ngân hàng để có được thông tin giao dịch đối với các tài khoản của công ty, cá nhân liên quan (ban giám đốc, kế toán trưởng), sau đó đấu tranh để thực hiện đôn đốc thu.

“Cơ quan thuế cũng phối hợp với Sở Xây dựng để có được danh sách DN hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xây dựng. Riêng những DN không hợp tác tự kê khai điều chỉnh, cơ quan thuế sẽ chuyển bộ phận phân tích chuyên sâu để có các dữ liệu ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra…” – lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết./.

Đỗ Doãn