anh moi

Hàng hóa ra, vào cảng Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Theo thông báo, biểu giá hiện hành đã áp dụng từ năm 2017 và được giữ suốt 3 năm qua nhằm hỗ trợ khách hàng xuất nhập khẩu kinh doanh. Tuy nhiên, đến nay các chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, lương, bảo hiểm xã hội… đã tăng lên đáng kể. Ngoài ra, tổng công ty cũng đã không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị… duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ. Do đó, việc tăng giá dịch vụ nhằm bù đắp các khoản trượt giá cũng như một phần chi phí đầu tư.

Theo ban lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ,việc điều chỉnh tăng giá đợt này nằm trong lộ trình thực hiện nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh quy định mức thu phí mới sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.

Trước đó, tại kỳ họp cuối năm 2020, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Mức giá mới quy định, đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, áp dụng mức thu 50.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; 4,4 triệu đồng/cont với container 40ft và 2,2 triệu đồng với container 20ft.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức 500.000 đồng/cont đối với container 20ft; 1 triệu đồng/cont đối với container 40ft và 30.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container./.

Gia Cư