Liên quan đến những vi phạm thuế này, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, về công tác kiểm tra, đơn vị đã chủ động kéo giảm hoạt động kiểm tra doanh nghiệp (DN) nhưng gia tăng việc rà soát hồ sơ tại bàn (kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế) trong nửa đầu năm 2022.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Theo đó, cán bộ thuế đã thực hiện kiểm tra 65.402 hồ sơ, tăng 127% (so với cùng kỳ năm trước), với số thuế kê khai bổ sung và ấn định được 28 tỷ đồng, giảm lỗ 20 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 2 tỷ đồng, trong đó đã yêu cầu khai bổ sung 72 hồ sơ, ấn định thuế 215 hồ sơ và đề xuất kiểm tra 947 DN.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiến hành kiểm tra tại DN theo kế hoạch khoảng 4.924 lượt, giảm 34,4%, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 713 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 188 tỷ đồng, giảm lỗ 4.091 tỷ đồng và từ chối hoàn 47 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được duyệt, đặc biệt là các chuyên đề chống thất thu theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, của Ban chỉ đạo chống thất thu thành phố; các DN có rủi ro về hoàn thuế, người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, tăng cường quản lý thuế đối với DN, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản...

Tính chung, qua công tác kiểm tra DN và kiểm tra hồ sơ tại bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu số thuế kê khai bổ sung, truy thu, phạt, truy hoàn lên đến 741 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 190 tỷ đồng, giảm lỗ 4.111 tỷ đồng.

Còn về công tác thanh tra, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra tại 206 DN, giảm 34% và đạt gần 35% kế hoạch năm, với số thuế truy thu, truy hoàn, phạt 229 tỷ đồng, giảm khấu trừ 22 tỷ đồng, giảm lỗ 1.201 tỷ đồng. Đơn vị hiện đã thu nộp vào ngân sách nhà nước được 122 tỷ đồng.

Chia sẻ về hoạt động chống thất thu, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian còn lại của năm, đơn vi tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được duyệt, theo các chuyên đề theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, của Ban chỉ đạo chống thất thu thành phố.

Bên cạnh đó là các DN có rủi ro về hoàn thuế, người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn nhằm chống gian lận trong hoàn thuế GTGT; tăng cường quản lý thuế đối với DN, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử; chuyển nhượng bất động sản; quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại; cập nhập kịp thời phiếu đề nghị xác minh thông tin hóa đơn lên Ứng dụng hỗ trợ kết quả xác minh hóa đơn…/.