HCM

Tnh chung 8 tháng, tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 2,7 triệu lượt, tăng 10% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,4%). Doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn nhà hàng) tháng 8 ước đạt 8.288 tỷ đồng tăng 6% so cùng kỳ, 8 tháng ước đạt 60.253 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 17,8%)./.

Theo hochiminhcity.gov.vn