Theo văn bản này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sẽ sớm bố trí cuộc họp để chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đáp ứng kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu về định mức và các quy định liên quan để lập hồ sơ dự án, lập hồ sơ mời thầu rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Chủ đầu tư các dự án liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật với các đơn vị tư vấn, đặt biệt là nhà thầu thi công; xử phạt, xử lý nghiêm (không có ngoại lệ) nhằm đảm bảo được tiến độ, chất lượng, mỹ thuật phát huy hiệu quả đầu tư.

Cầu Ba Son nối TP Thủ Đức với quận 1, một trong những công trình đầu tư công vượt tiến độ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn  Hồ Chí Minh: Thúc tiến độ đầu tư công các dự án lớn, trọng điểm
Cầu Ba Son nối TP. Thủ Đức với quận 1, một trong những công trình đầu tư công vượt tiến độ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn.

Về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư quán triệt, nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cả năm đạt trên 95% theo như cam kết và kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, các cơ quan chức năng báo cáo cụ thể, phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng... gửi các tổ công tác, cơ quan có thẩm quyền để được kịp thời giải quyết theo quy định...

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện, hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu thi công, đảm bảo khởi công dự án trong quý I/2024; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các quận, huyện và TP. Thủ Đức thực hiện giao ranh, cắm mốc theo quy định trước khi triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Chủ tịch UBND thành phố giao 3 tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đầu tư công tổ chức rà soát tiến độ giải ngân, các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch năm 2024; tổng hợp, báo cáo tại hội nghị giao ban về đầu tư công ngay từ tháng 2/2024; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án theo số vốn kế hoạch, đặc biệt là các dự án được giao vốn lớn trên 50 tỷ đồng, đảm bảo tỷ lệ giải ngân trên 95% cho từng dự án...

Đồng thời, các tổ công tác làm việc với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hàng tuần để rà soát từng dự án nhằm xác định “điểm nghẽn” thật sự về quy trình thủ tục do vướng quy định pháp luật hay do công tác phối hợp, trách nhiệm đang ở cơ quan, đơn vị nào để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất giải pháp nếu vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát việc lập kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo đúng các mục tiêu và hoàn thành trong tháng 2/2024; đồng thời chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu, đề xuất bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn linh động; kiên quyết đề xuất cắt giảm vốn các dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt...