Theo đó, TPBank sẽ đồng hành và dành nhiều ưu đãi tín dụng, phí dịch vụ cho Vietcashew phát triển và mở rộng sản xuất. Vietcashew cũng cam kết mở tài khoản giao dịch tại TPBank, chọn TPBank là đầu mối tiếp nhận các nguồn tài chính từ đối tác trong và ngoài nước cung cấp đến Vietcashew, khuyến khích cán bộ nhân viên, các đơn vị hợp tác kinh doanh với Vietcashew mở tài khoản và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của TPBank...

Vietcashew là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) chuyên sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu mặt hàng điều bao gồm cả điều nhân và điều nguyên liệu với quy mô lớn tại Bình Dương. Công suất dự kiến của Vietcashew hàng năm đạt từ 5.000 – 7.500 tấn, kim ngạch xuất khẩu từ 30 đến 40 triệu USD

Được biết, với nguồn vốn dồi dào và hệ thống sản phẩm đa dạng, TPBank luôn chú trọng và dành nhiều ưu đãi hỗ trợ phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn./.

H.C