TP.Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp quản lý giá, bình ổn thị trường
Ảnh: Minh họa

Theo đó, đối với hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, của hàng tiện lợi...) Sở Công thương thành phố yêu cầu dự báo nhu cầu thị trường, phối hợp chặt chẽ doanh nghiệp bình ổn thị trường, đơn vị cung ứng chủ lực xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hoá, chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, không tăng giá bất hợp lý.

Đặc biệt, các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối cần tiếp tục rà soát, hỗ trợ áp dụng chiết khấu ưu đãi, chia sẻ chiết khấu và các chi phí khác để giảm áp lực tăng giá bán đến tay người tiêu dùng.

Sở Công thương cũng yêu cầu các công ty quản lý chợ đầu mối ở kênh phân phối truyền thống, tăng cường kiểm tra, theo dõi số lượng hàng hóa xuất nhập, tình hình giá cả hàng hóa tại nguồn và về chợ; nắm bắt tình hình kinh doanh, kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng của thương nhân.

Thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn thực phẩm./.

Hiện nay một số doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các nhà cung cấp tính toán lại chi phí và có sự phối hợp với nhà phân phối thực hiện các giải pháp kéo giảm giá bán hàng hóa nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.