anh moi

Hạ tầng đô thị khu Đông TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố (TP) Phan Văn Mãi làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo còn có các thành viên gồm lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP cùng một số nhà khoa học đầu ngành.

Cùng với đó, TP cũng thành lập 4 tổ công tác tham mưu ban chỉ đạo theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 15/9 đến 31/12/2021; giai đoạn 2 là năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid -19 có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn TP trong các giai đoạn. Thành viên tổ này do Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Y tế TP Tăng Chí Thượng làm tổ phó cùng với 9 thành viên.

Tổ công tác an sinh xã hội được giao chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 tại TP.Hồ Chí Minh trong các giai đoạn. Thành viên tổ này do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn làm tổ phó cùng với 10 thành viên.

Tổ công tác phục hồi kinh tế có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác phục hồi kinh tế tại TP theo các giai đoạn. Thành viên tổ này do Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Lê Thị Huỳnh Mai làm tổ phó cùng với 12 thành viên.

TP giao tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn; phối hợp liên ngành giải quyết những công việc quan trọng có liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Thành viên tổ này do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Hoàng Quân làm tổ phó cùng với 9 thành viên./.

Gia Cư