>> Trái phiếu chính phủ tháng 3: Lãi suất tăng ở kỳ hạn dài

Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cung cấp, tổng khối lượng gọi thầu của Kho bạc Nhà nước trong phiên là 3.000 tỷ đồng, với 2 loại kỳ hạn: 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.500 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.558,39 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,29-8,50%/năm. Kết quả, Kho bạc Nhà nước huy động được 1.338,39 tỷ đồng trái phiếu 15 năm, với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên kế trước đó (ngày 27/3/2015).

Đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm thì không có khối lượng trúng thầu. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 không có khối lượng trúng thầu

Như vậy, kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 57.330,91 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX./.

D.T