Tham dự Hội nghị có các đại diện từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Kho bạc Nhà nước (KBNN), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) , Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA)… và các thành viên thị trường TPCP.

Theo đó, Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký kết giữa HNX, VSD với 3 tổ chức phát hành là KBNN, VDB và NHCSXH về việc giảm thời gian từ khi đấu thầu lên niêm yết và giao dịch TPCP chỉ còn T+3 và rút ngắn từ ngày đăng ký cuối cùng đến ngày thực thanh toán xuống còn 4 ngày làm việc. Đây là một nỗ lực rất lớn của VSD và HNX trong việc thúc đẩy tính thanh khoản cho trái phiếu, vì quyền lợi của nhà đầu tư.

TPCP

Lễ ký kết giữa HNX, VSD với 3 tổ chức phát hành là KBNN, VDB và NHCSXH

Ngoài ra, tại hội nghị, VDB đã công bố chương trình hành động về đổi mới công tác phát hành; KBNN giới thiệu sản phẩm mới Zero Coupon Bond (trái phiếu không trả lãi định kỳ) và kiến nghị áp dụng cho thị trường Việt Nam; VBMA trình bày về việc xây dựng hợp đồng khung cho thị trường Repo. Các thành viên thị trường đã thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan, nhất là tập trung hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ,…

Cũng tại Hội nghị lần này, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã có những chỉ đạo rất quyết liệt khi nêu ra 3 định hướng cho thị trường trong thời gian tới.

Cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng tháo gỡ khó khăn, thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy việc triển khai Quỹ hưu trí tự nguyện và thành lập tổ chức định mức tín nhiệm; Đẩy nhanh quá trình triển khai sản phẩm mới trên thị trường trái phiếu chính phủ với các sản phẩm cụ thể như: Repo, Bond future, When issued.

Đồng thời, việc phát triển thị trường trái phiếu gắn với chiến lược phát triển TTCK đến 2020, tuy nhiên phải rất linh hoạt để những vấn đề liên quan đến dòng vốn quốc tế, ngân sách, nợ công được giải quyết phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Song song với hội nghị, Hội đồng chỉ số HNX cũng đã họp với nhiệm kỳ mới và bàn thông qua chỉ số trái phiếu (Bond index). Đây sẽ là chỉ số rất quan trọng cho thị trường trái phiếu Việt Nam bên cạnh Đường cong lợi suất mà HNX đã vận hành được 1 năm nay. Như vậy, sắp tới, bộ chỉ số thị trường của HNX sẽ đầy đủ hơn vừa cung cấp công cụ chỉ báo cho thị trường vừa chuẩn bị cho việc triển khai thị trường phái sinh tại Việt Nam.

HNX còn cho biết thêm, tại hội nghị thành viên thị trường trái phiếu chính phủ lần này có sự tham gia của đoàn chuyên gia GIZ (Tổ chức Hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam) và tổ chức truyền thông Bloomberg.

Được biết, GIZ đã hỗ trợ cho thị trường TPCP Việt Nam trong việc cơ cấu hàng hóa là trái phiếu của KBNN và nay sẽ tiếp tục hỗ trợ cho trái phiếu của VDB. Còn Bloomberg hiện đang phối hợp với HNX trong việc kết nối hệ thống giao dịch TPCP với hệ thống thông tin Bloomberg, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu Việt Nam.

Kết thúc hội nghị, các thành viên thị trường và cơ quan quản lý, tổ chức thị trường quyết tâm cao trong việc phối hợp triển khai những nhiệm vụ sắp tới, phục vụ cho công cuộc đầu tư phát triển của đất nước./.

D.T