Rà soát, hoàn thiện pháp lý, tập trung nâng cao chất lượng hàng hóa

Thông tin từ Bộ Tài chính, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các bộ, ngành liên quan bám sát thực tiễn, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo điều kiện ổn định, phát triển nhanh, bền vững thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ rà soát đồng bộ từ luật đến các nghị định và văn bản hướng dẫn để tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường. Đối với các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính, sẽ tập trung rà soát để đề xuất sửa đổi các chính sách nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của các công ty chứng khoán, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Triển khai quyết liệt các giải pháp để thị trường chứng khoán, trái phiếu phát triển minh bạch, bền vững
Sẽ có nhiều biện pháp giám sát chặt chẽ hơn để thị trường chứng khoán, trái phiếu phát triển minh bạch, bền vững. Ảnh: TL minh họa.

Đối với TPDN, hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên cứu để sớm trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế. Dự thảo nghị định sẽ tập trung vào các quy định như: quản lý chặt chẽ việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, việc đầu tư của nhà đầu tư cá nhân; giám sát phương thức phân phối trái phiếu để tránh việc bán cho nhà đầu tư không đúng đối tượng; yêu cầu xếp hạng tín nhiệm; tăng cường trách nhiệm và có biện pháp quản lý giám sát các tổ chức trung gian.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã có kế hoạch rà soát Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi các quy định về: điều kiện phát hành TPDN; điều kiện về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; các biện pháp và chế tài xử phạt để tăng tính răn đe; và thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong giám sát dòng tiền và quản lý, giám sát các hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Cũng theo Bộ Tài chính, Bộ sẽ tập trung nâng cao chất lượng hàng hóa, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán, tăng cường tính tuân thủ của các doanh nghiệp trên thị trường. Song song với đó, tích cực triển khai công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng của các định chế trung gian thị trường, thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động các công ty chứng khoán để nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ. Cùng với đó, khẩn trương thiết lập thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ, đưa tất cả TPDN riêng lẻ được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán nhằm tăng tính minh bạch của thị trường và giám sát thị trường TPDN từ khâu phát hành đến giao dịch.

Phát huy vai trò các tuyến giám sát, cải thiện cầu đầu tư

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ có thêm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, vai trò của các tuyến giám sát từ các công ty chứng khoán đến UBCKNN, nhất là giám sát tuyến đầu của các Sở giao dịch chứng khoán đối với giao dịch bất thường, vi phạm trên thị trường. Song song với đó, sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong quản lý, giám sát việc các tổ chức tín dụng phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về TPDN riêng lẻ. Hơn thế nữa, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc thao túng, phối hợp xử lý các tin đồn thất thiệt, sai sự thật, cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi có các dấu hiệu nghi ngờ trong quá trình thanh, kiểm tra.

Bên cạnh đó, để cải thiện chất lượng cầu đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục thúc đẩy việc hình thành và hoạt động của các định chế đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ưu tiên phát triển nhà đầu tư dài hạn như: các quỹ đầu tư, các quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm,… Mặt khác, tăng cường đào tạo, phát triển nhà đầu tư cá nhân có đầy đủ kiến thức khi tham gia thị trường thông qua công tác tuyên truyền, tăng cường cung cấp thông tin chính thống giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết và kỹ năng tài chính của nhà đầu tư.

Cũng theo Bộ Tài chính, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền, cung cấp thông tin xác thực về quan điểm, định hướng chỉ đạo của Chính phủ để ổn định tâm lý thị trường, hỗ trợ hoạt động huy động vốn và hoạt động đầu tư trên thị trường vốn. Ngoài ra, sẽ tiếp tục chủ động thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách về chứng khoán, TPDN cho thị trường; đào tạo nhà đầu tư, cung cấp thông tin và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị đối với nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường chứng khoán, TPDN riêng lẻ./.