Triều Tiên đang có những chuyển biến rõ hơn trong việc đầu tư phát triển kinh tế. Ảnh: TL

Báo cáo đầu tư thế giới hàng năm của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào CHDCND Triều Tiên đã liên tục tăng lên trong ba năm qua, nhưng vẫn ở một trong những mức thấp nhất thế giới.

Theo báo cáo, CHDCND Triều Tiên đã thu hút 79 triệu USD vốn FDI trong năm 2012, tăng 41% so với năm trước. Mặc dù có sự gia tăng trong ba năm gần đây nhưng số tiền đầu tư trực tiếp vào nước này vẫn là một trong những mức thấp nhất thế giới. Phần lớn các dòng vốn FDI là đến từ Trung Quốc, đồng minh lớn nhất cho đến nay của CHDCND Triều Tiên.

Tính đến cuối năm 2012, tổng vốn FDI vào CHDCND Triều Tiên ở mức 1,61 tỷ USD./.

Đ.T (theo TTX)