Tổ công tác do Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT Vũ Anh Minh làm Tổ trưởng, sẽ kiểm tra các vấn đề mua, nhập khẩu toa xe đã qua sử dụng thời gian qua; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Tổng công ty này.

Trước ngày 25/2, Tổ công tác sẽ phải báo cáo Bộ GTVT kết quả kiểm tra tại Tổng công ty ĐSVN, trong đó có đề xuất giải pháp và xử lý các vấn đề liên quan. Khi có kết quả kiểm tra, Bộ GTVT sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc này./.

Trí Dũng