Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.508 đồng/lít (tăng 198 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 958 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 22.466 đồng/lít (tăng 231 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Từ 15h ngày 20/6: Giá xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ
Từ 15h ngày 20/6: Giá xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ. Ảnh: Hải Anh

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.360 đồng/lít (tăng 720 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 20.356 đồng/lít (tăng 497 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.223 đồng/kg (tăng 334 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/6/2024 - 19/6/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: căng thẳng tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu gia tăng, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tấn công vào kho chứa dầu của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng tăng.