Tử 1/6: Tất cả các cảng hàng không làm thủ tục bay bằng tài khoản định danh điện tử
Ứng dụng xác thực tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay. Ảnh: TL

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi Cục C06 (Bộ Công an) đề nghị hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đi máy bay.

Trong văn bản trả lời, Cục C06 cho biết, các cơ quan, đơn vị ngành hàng không kết nối với hệ thống định danh điện tử của Bộ Công an theo quy trình/thủ tục quy định tại Nghị định 59/2022. Sau đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp với C06 để cung cấp dịch vụ xác thực điện tử để điều chỉnh phần mềm tương ứng và thực hiện xác thực theo quy định.

Hướng dẫn này là việc thực hiện các bước để kiểm tra đúng/sai của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách đi tàu bay (thay thế CCCD) bằng cách xác thực điện tử tài khoản theo các trình tự, thủ tục được quy định. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai các công việc theo lộ trình các bước được hướng dẫn.

Nhân viên hàng không trong quá trình xử lý thủ tục hành chính dùng tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 cài trên điện thoại của mình, quét mã QR code trên tài khoản định danh điện tử của công dân để xác định mức độ tin cậy của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân.

Để đáp ứng quyền lợi của hành khách, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam trước mắt sẽ thí điểm chấp nhận sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với hành khách làm thủ tục đi máy bay, đánh giá hiệu quả sau 2 tháng thí điểm, làm cơ sở báo cáo Bộ GTVT về những vướng mắc cần tháo gỡ để áp dụng trên diện rộng.

Các trường hợp hành khách có dấu hiệu bất thường sẽ kết hợp vận dụng phương pháp kiểm tra tính thật/giả của tài khoản định danh điện tử của công dân như hướng dẫn tại Văn bản 1101 bằng cách dùng tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 cài trên điện thoại của nhân viên hàng không, quét mã QR code trên tài khoản định danh điện tử của hành khách để xác định mức độ tin cậy của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách.

Việc thí điểm này chỉ dành cho hành khách tự nguyện và nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình vào việc thí điểm. Ngoài ra, nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật.

Đối với hành khách, tại khu vực kiểm tra an ninh hàng không chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục: Hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách; đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đồng thời, tại quầy làm thủ tục hàng không, luồng kiểm tra an ninh hàng không, điểm lên máy bay đang thí điểm phải có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cảng vụ hàng không triển khai đồng thời 2 nhiệm vụ: Triển khai ứng dụng xác thực tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay kết hợp xác thực sinh trắc học hành khách toàn trình; thí điểm ứng dụng phương pháp kiểm tra nhanh do Bộ Công an hướng dẫn tại Văn bản số 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/2023 của Bộ Công an, đánh giá hiệu quả sau khi thí điểm.