Theo báo cáo tài chính quý III/2021 của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố, trong tổng doanh thu 2.156,3 tỷ đồng, thì doanh thu môi giới chứng khoán bứt phá lên mức 156,0 tỷ đồng, tăng 264,2% so với quý III/2020; dịch vụ tài chính ghi nhận doanh thu kỷ lục 150 tỷ đồng, tăng hơn 284,3% so với cùng kỳ; dịch vụ ngân hàng đầu tư và lưu ký chứng khoán lần lượt đạt 50,4 tỷ đồng và 99,1 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm tới nay, các nghiệp vụ của TVSI đều ghi nhận tăng trưởng ngoạn mục, cụ thể: Doanh thu môi giới chứng khoán tăng ấn tượng 330,7%, đạt 468,7 tỷ đồng; dịch vụ tài chính đạt 376,1 tỷ đồng, tăng trưởng 264,2%; doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư với kết quả 99,9 tỷ đồng, tăng trưởng 32,0%; dịch vụ lưu ký chứng khoán đạt 337,4 tỷ đồng, tăng 302,7%;…

TVSI: Doanh thu 9 tháng đạt 2.156 tỷ đồng, tăng 177,5% so với cùng kỳ
TVSI hiện là một trong những công ty chứng khoán có năng lực tài chính tốt nhất thị trường.

Cũng theo báo cáo tài chính của TVSI, quý III/2021, lợi nhuận trước thuế đạt gần 184,4 tỷ đồng, tăng 185,8% so với quý III/2020. Lũy kế 9 tháng năm 2021, lợi nhuận ghi nhận 464,1 tỷ đồng, tăng 174,6% so với cùng kỳ, đưa tổng tài sản đạt mức 7.969,0 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên 3.319,4 tỷ đồng.

Được biết, sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.080 tỷ đồng lên 2.639 tỷ đồng, nhờ năng lực tài chính gia tăng và nắm bắt tốt xu hướng phát triển của thị trường, TVSI liên tục tăng tốc bứt phá ở các sản phẩm dịch vụ cốt lõi. Mới đây, TVSI được công nhận là Nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư sáng tạo nhất - Việt Nam 2021, do Tạp chí kinh tế Toàn cầu (The Global Economics - UK) đánh giá và bình chọn./.