UAE công bố kế hoạch quốc gia tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội
Hệ thống đường ống dẫn dầu tại Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (Ảnh: T.L)

Kế hoạch này mang tên “We The UAE 2031” tập trung vào các khía cạnh xã hội, kinh tế, đầu tư và phát triển của UAE được Phó Tổng thống Sheikh Mohammed bin Rashid công bố tại một cuộc họp thường niên của Chính phủ tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi.

Là một phần của kế hoạch tăng GDP từ mức 1.490 tỷ Dirham hiện nay, UAE đã đề ra các mục tiêu nhằm tăng xuất khẩu phi dầu mỏ của đất nước lên 800 tỷ Dirham.

Kế hoạch dựa trên 4 trụ cột chính bao gồm tất cả các ngành và lĩnh vực bao gồm kinh tế, xã hội, hệ sinh thái và ngoại giao. Trụ cột xã hội tập trung vào mục tiêu đưa UAE nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu về Chỉ số phát triển con người và các thành phố của nước này được xếp hạng trong Top 10 đô thị tốt nhất trên thế giới.

Trụ cột Kinh tế tương lai sẽ tạo ra và phát triển các chính sách và kế hoạch góp phần đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong tất cả các lĩnh vực, cũng như đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng và tăng cường sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng thay thế để thúc đẩy nỗ lực của đất nước trong lĩnh vực kinh tế xanh.

Trụ cột ngoại giao nhằm tăng cường quan hệ đối ngoại của UAE với các quốc gia trên thế giới, tăng cường sự hiện diện, hợp tác và hữu nghị quốc tế, cũng như khuyến khích đối thoại tích cực toàn cầu.

Trụ cột thứ tư là Hệ sinh thái tương lai, sẽ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng với các phương pháp công nghệ mới nhất. Trụ cột này bao gồm sự phát triển của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số./.