Kể từ tháng 3/2022, Chính phủ Nhật Bản và UNDP đã hợp tác thúc đẩy chương trình Kinh doanh và quyền con người, thông qua dự án toàn cầu do Nhật Bản tài trợ: “Thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt tập trung vào thúc đẩy việc thực hiện rà soát quyền con người trong các chuỗi cung ứng toàn cầu và áp dụng các Quy tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và nhân quyền, để phục hồi công bằng”.

UNDP và Nhật Bản hợp tác thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam
Đại diện UNDP, Đại sứ quán Nhật Bản cùng doanh nghiệp chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: UNDP

Sự “phục hồi công bằng” sau đại dịch Covid-19 với mục tiêu thúc đẩy và tôn trọng quyền con người đòi hỏi các chính phủ và doanh nghiệp phải ành động ngay và đồng bộ để đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình nghị sự 2030 và đáp ứng các mục tiêu do Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đề ra. Hơn nữa, các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng là động lực phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo các hoạt động bền vững nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến xã hội và môi trường thông qua tôn trọng quyền con người.

Theo UNDP, các nền kinh tế lớn, bao gồm Đức, Pháp, Na Uy, Hà Lan (và sắp tới là EU) đã áp dụng các tiêu chuẩn rà soát bắt buộc, yêu cầu các công ty xác định, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực đến con người và trái đất. Những tiêu chuẩn này cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty Nhật Bản và Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết, khu vực tư nhân có vai trò tiên phong trong việc xây dựng xã hội bình đẳng và bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á thông qua Kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và quyền con người.

“UNDP và Chính phủ Nhật Bản vui mừng khởi động quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với việc giới thiệu rà soát quyền con người cho các công ty Nhật Bản và các nhà cung cấp của họ, để họ có thể quản lý tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu” - bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh.

Dự án mới này sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và năng lực của các chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà cung cấp cũng như đối tác của họ trong việc thực hiện Quy tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc. Việt Nam là một trong 17 nước được Chính phủ Nhật Bản ưu tiên để thực hiện dự án toàn cầu này nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các công ty Nhật Bản hoạt động ở Việt Nam và chuỗi cung ứng của họ.

Tại Việt Nam, dự án sẽ tập trung vào việc thúc đẩy việc thực hiện rà soát quyền con người, là trọng tâm của Quy tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc, thông qua đào tạo bồi dưỡng và hướng dẫn cho các công ty Nhật Bản và chuỗi cung ứng của họ.

Chính phủ Nhật Bản đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ đối với Quy tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc thông qua việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia (NAP) về kinh doanh và quyền con người vào tháng 10/2020. Cam kết này sẽ củng cố uy tín và làm hiệu quả hoạt động của các công ty Nhật Bản ở cả trong nước và nước ngoài nơi các công ty hoạt động. Chính phủ Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNDP đã và đang xây dựng NAP của mình và dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2023.